Hoorspel ''De arbeid''

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

Luisterspel

Algemeen

 • Van dit luisterspel[1] op tekst van Richard De Cneudt is de muziek niet bewaard gebleven.
 • Op 1 mei 1942, dag van de arbeid, werd dit werk in het Volkshuis te Brussel voor het eerst uitgevoerd (en tevens uitgezonden op Zender Brussel) door het symfonisch orkest van Zender Brussel onder de leiding van Paul Douliez en het omroepkoor onder de leiding van Leo Van den Broeck, de teksten werden door Cel[ine] Colombie, J. Peeters en P. Dekelver gereciteerd.[2]
 • De compositie werd in de pers aangekondigd als 1. Meispel, maar besprekingen van het concert noemen het systematisch hoorspel «De Arbeid».
 • Hoewel na de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk het plan bestond Legley voor een jaar te schorsen aan het N.I.R. vanwege zijn deelname aan de nationaalsocialistische viering van 1 mei 1942, werd hij als veelbelovend artiest gespaard.[3]

Muziek

 • bezetting: koor en orkest[4]

Onderdelen

 • Arbeid[5]
 • Fanfare
 • Impressie
 • Lied der hand- en geestesarbeiders
 • Lied der Vlaamsche fabriekwerkers
 • Lied der Vlaamsche intellectuelen
 • Lied der Vlaamsche landarbeiders
 • Lied der Vlaamsche mijnwerkers
 • Lied der Vlaamsche vissers
 • Lied der Vlaamsche vrouwen
 • Solo voor klarinet

Bronnen

 • onvindbare autograaf/manuscript: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR', plaatsnummer EENSTEMMIG 3348. Deze partituur (vermoedelijk een klavierreductie) bevindt zich momenteel niet meer in de bibliotheek (momenteel bewaard in het Koninklijk Conservatorium Brussel), mogelijk heeft Legley haar doen verdwijnen. In de catalogus van de bibliotheek wordt het werk De arbeid, hoorspel door Richard De Cneudt genoemd, het werd erin opgenomen op 27 september 1971.

Voetnoten

 1. CeBeDeM - lijst werken: WERKENLIJST VAN VICTOR LEGLEY opgemaakt de 20/10/64., p.1: cantate (potloodnotitie van Legley).
 2. Anoniem: Radio-programma voor vrijdag in Het Nieuws van den Dag van 1 mei 1942, p.3. Anoniem: Radio in Volk en Staat van 1 mei 1942, p.2. BELGAPRESS: Het 1 Mei-feest der Unie en van het Rijksarbeidsambt in Het Nieuws van den Dag van 3 mei 1942, p.4. Anoniem: De "een-meiviering" van de "Unie voor hand- en geestesarbeiders" in het teeken van het ware socialisme in Het Laatste Nieuws van 3 mei 1941, p.8. Anoniem: Uit de hoofdstad in Gazet van Mechelen van 5 mei 1942, p.3. Hartelijke dank aan prof. dr. Eric Derom, die in het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij onderzoek doet naar het muziekleven tijdens WO II en ons over het concert van 1 mei 1942 informeerde.
 3. RASE, Céline: «RADIO BRUXELLES AU PILORI» Des ondes impures à l’épuration des ondes. Contribution à l’histoire de la radio, des collaborations et des répressions en Belgique (1939-1950), doctoraatsthesis, Université de Namur, 2016, p.271.
 4. Afgeleid uit de krantenartikels die het werk bespreken (cf. supra) en bevestigd door Anoniem: De Stad Ieper en hare Muziekakademie andermaal aan de eer in Het Ypersche van 26 november 1943.
 5. In de oeuvrelijst van SABAM kan men verschillende werken van Legley op teksten van De Cneudt vinden, allicht zijn dit de onderdelen van het hoorspel. Wij citeren hier de titels in alfabetische volgorde.