Handleiding

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

terug naar de catalogus

Inleiding

Dank

Handleiding

Bij het samenstellen van deze catalogus werd uitgegaan van volgende principes:

  • voor feiten waarvoor niet expliciet naar een bron verwezen wordt, is die bron de autograaf (of eventueel een fotokopie ervan);
  • voor de duur van de composities werd in de eerste plaats overgenomen wat Legley zelf noteerde in zijn autografen, in de tweede plaats wat de website van CeBeDeM vermeldt, in beide gevallen wordt de bron niet expliciet vermeld; in enkele gevallen moesten andere bronnen geraadpleegd worden, daarnaar wordt wel expliciet verwezen;
  • bij het verwijzen naar Tessely nemen wij de paginering van De Roeck over, om verwarring te vermijden;
  • tempoaanduidingen worden stilzwijgend gecorrigeerd: Legley schrijft bijvoorbeeld dikwijls gracioso, dat werd overal zonder commentaar als grazioso genoteerd.