Ulixes' voorbijvaart

From KCB Library Wiki
Revision as of 16:45, 18 March 2016 by Koenraad (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Franse titel: La navigation d'Ulysse

Algemeen

 • libretto van de hand van F. Mielandts, gebaseerd op de Odyssea van Homeros
 • deze cantate werd geschreven voor de Prijs van Rome in 1943. Legley behaalde de tweede prijs.

Muziek

 • bezetting:
  • Ulixes (tenor)
  • Kirké (alt)
  • Sirene (sopraan)
  • Roeier (bas)
  • koor der Sirenen (SMsA)
  • koor der manschappen (TTBarB)
  • symfonisch orkest[1]

Onderdelen

 • I. Morgenstemming, kalme zee[2]
  • tempo: Andante
  • maatsoort: 4/4
  • toonaard: fa groot
 • II. Ulixes en zijn mannen nemen afscheid van het eiland van Kirké waar ze pas een makker begroeven
  • tekstincipit: Zoo breekt het leven met den dood
  • tempo: Andante
  • maatsoort: 3/4
  • toonaard: fa groot
 • III. Kirké treurt om het vertrek van Ulixes
  • tekstincipit: Helaas, ter hoogste rots gezeten
  • tempo: Andante moderato
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: re klein
 • IV. De mannen zijn verheugd terug naar huis te varen
  • tekstincipit: Alom is nu de zee, de zon, de wind, het water
  • tempo: Allegro giocoso
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: re b groot
 • V. Vreugdekoor der mannen
  • tekstincipit: Varen, varen, altijd maar varen
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: mi groot
 • VI. Gezag der Sirenen
  • tekstincipit: Kom hier, met zang en zwier zullen wij u verbeiden
  • tempo: Andantino grazioso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la b groot
 • VII. De mannen luisteren, verwonderd
  • tekstincipit: Een lied? Vanwaar dat lied?
  • tempo: Un poco più mosso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la b groot
 • VIII. De sirenenzang zwelt aan, en nadert
  • tekstincipit: Kom hier, van schelp en wier zullen wij u bekransen
  • tempo: Andantino grazioso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la b groot
 • IX. De zee wordt woeliger! De mannen willen de stemmen volgen
  • tekstincipit: Welaan, laat ons de kust ontdekken
  • tempo: Poco più mosso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • X. Ulixes herinnert zich de raadgeving van Kirké en verzet zich
  • tekstincipit: Maar neen, zoo zingen de Sirenen
  • tempo: Meno mosso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • XI. Sololied van één Sirene
  • tekstincipit: Wie eens mij mocht ontwaren
  • tempo: Moderato
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: si b groot
 • XII. De storm wordt steeds dreigender
  • tekstincipit: Zie toe!
  • tempo: Più vivo (allegro)
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • XIII. De rotsen komen in het zicht; de storm stijgt!
  • tekstincipit: ...daar rijzen in de wijdte de grijze rotsen bovenzee
  • tempo: Allegro
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • XIV. Ulixes vreest het ergste, en geeft vlug zijn bevelen
  • tekstincipit: Waarheen, wij zijn nog niet verloren
  • tempo: Poco meno vivo
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la klein
 • XV. Het lied der Sirene bedwelmt Ulixes meer en meer
  • tekstincipit: Hoe dit mijn ziel nochtans doorschokt
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: fa # groot
 • XVI. Ulixes, gansch onder den toover, wil terug op de rotsen toevaren
  • tekstincipit: Wij buigen naar uw luimen
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: sol groot
 • XVII. De Sirenenzang sterft weg, de rotsen verdwijnen uit het zicht, de zee is terug kalm
  • tekstincipit: Maar ach, zoo rap roeit gij vandaan
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: sol groot
 • XVIII. Ulixes echter is bedroefd
  • tekstincipit: Het liefste lied moet nu vergaan
  • tempo: Andante moderato
  • maatsoort: 3/4
  • toonaard: mi b groot
 • XIX. De zee is terug gansch kalm
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: mi b groot
 • XX. De manschappen roeien gezwind vandaan, blij aan het gevaar ontsnapt te zijn
  • tekstincipit: Voorbij, en van den dood gespaard
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: mi b groot
 • XXI. De zon kaatst over het water, Ulixes staat los tegen de mast, en tuurt naar de verten. Wat beloofden de Sirenen? Het gevaar is voorbij. Doch weemoed hapert thans aan zijn hart: voorbij, voorbij, en wat heb ik verloren?
  • tekstincipit: En weer beweeg ik los en vrij
  • tempo: Andante
  • maatsoort: C
  • toonaard: mi b groot

Bronnen

 • autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc) (Prijs van Rome)
 • autografe reductie: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer CeBeDeM B598/27326 (Jan Decadt). Reductie voor twee piano's uit het archief van Jan Decadt. Deze partituur (piano I) lijkt gebruikt te zijn voor een uitvoering.

Voetnoten

 1. Piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, tuba, slagwerk, celesta, harp en strijkers.
 2. Nog vergelijken met autograaf.