The music of Vic Legley

From KCB Library Wiki
Revision as of 11:54, 5 June 2015 by Richard (Talk | contribs) (Created page with "Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conser...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conservatorium van Brussel en zijn muziek werd regelmatig uitgevoerd.

Zijn composities omvatten zowel symfonische als vocale en kamermuziek en één opera “La farce des deux nues”. Zijn muziek is vrij-atonaal, houdt vast aan klassieke vormschemata en is toegankelijk voor de luisteraar, zonder simplistisch te zijn.

Toen Walter Legley in 2011 een omvangrijk deel van archief van zijn vader aan het bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel schonk, werd besloten een thematische catalogus van Legley’s oeuvre op te stellen om zo zijn werk meer onder de aandacht te brengen.

Voor de samenstelling van deze nieuwe thematische catalogus wordt verdergebouwd op twee oudere belangrijke catalogi: “Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre” (1977) van Carine Tessely en “La producció de Victor Legley” (2009) van Ronald de Roeck. Deze licentiaatsverhandeling en respectievelijk doctoraatsverhandeling zijn echter niet vlot toegankelijk, geschreven in talen die niet iedereen machtig is (Nederlands, resp. Catalaans) en niet volledig. Enkele bronnen die tot voor kort niet beschikbaar waren, laten nu toe deze catalogi te vervolledigen.

Deze thematische catalogus wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van Legley’s oeuvre en wil voor elke geïnteresseerde gratis ter beschikking staan via het internet. De catalogus zal verschijnen in het najaar van 2015.