Difference between revisions of "The music of Vic Legley"

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conser...")
 
m
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conservatorium van Brussel en zijn muziek werd regelmatig uitgevoerd.
+
[[Image:VLegley.jpg|thumb|right|440px|Vic Legley (1915-1994)]]
  
Zijn composities omvatten zowel symfonische als vocale en kamermuziek en één opera “La farce des deux nues”. Zijn muziek is vrij-atonaal, houdt vast aan klassieke vormschemata en is toegankelijk voor de luisteraar, zonder simplistisch te zijn.
+
Victor Legley was a central figure in Belgian musical life during his lifetime. He had contact with many European composers, was an influential teacher at the Brussels Conservatory and his music was regularly performed.
  
Toen Walter Legley in 2011 een omvangrijk deel van archief van zijn vader aan het bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel schonk, werd besloten een thematische catalogus van Legley’s oeuvre op te stellen om zo zijn werk meer onder de aandacht te brengen.
+
He composed symphonic music as well as vocal and instrumental chamber music as well as one opera "La farce des deux nues".  His music is free atonal, follows classical forms and is accessible to the listener without being simplistic.
  
Voor de samenstelling van deze nieuwe thematische catalogus wordt verdergebouwd op twee oudere belangrijke catalogi: “Victor Legley (°1915) Inleiding tot zijn oeuvre” (1977) van Carine Tessely en “La producció de Victor Legley” (2009) van Ronald de Roeck. Deze licentiaatsverhandeling en respectievelijk doctoraatsverhandeling zijn echter niet vlot toegankelijk, geschreven in talen die niet iedereen machtig is (Nederlands, resp. Catalaans) en niet volledig. Enkele bronnen die tot voor kort niet beschikbaar waren, laten nu toe deze catalogi te vervolledigen.
+
In order compile a new thematic catalogue, two previous catalogues have been built upon: "Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre" (1977) by Carine Tessely and "La producció de Victor Legley" (2009) by Ronald de Roeck. These licensce and doctoral thesis are not readily available, are written in languages which are not accessible for everyone (Dutch and Catalan respectively) and are not complete. Some sources which were until recently unavailable allow us to complete these catalogues.
  
Deze thematische catalogus wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van Legley’s oeuvre en wil voor elke geïnteresseerde gratis ter beschikking staan via het internet. De catalogus zal verschijnen in het najaar van 2015.
+
This thematic catalogue will give as complete an overview of Legley's oeuvre as possible and will be freely available online to all those who are interested. The catalogue will appear in May 2016.
 +
 
 +
 
 +
Click here for the [[Thematische catalogus|thematic catalogue]].

Latest revision as of 11:48, 2 July 2016

Vic Legley (1915-1994)

Victor Legley was a central figure in Belgian musical life during his lifetime. He had contact with many European composers, was an influential teacher at the Brussels Conservatory and his music was regularly performed.

He composed symphonic music as well as vocal and instrumental chamber music as well as one opera "La farce des deux nues". His music is free atonal, follows classical forms and is accessible to the listener without being simplistic.

In order compile a new thematic catalogue, two previous catalogues have been built upon: "Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre" (1977) by Carine Tessely and "La producció de Victor Legley" (2009) by Ronald de Roeck. These licensce and doctoral thesis are not readily available, are written in languages which are not accessible for everyone (Dutch and Catalan respectively) and are not complete. Some sources which were until recently unavailable allow us to complete these catalogues.

This thematic catalogue will give as complete an overview of Legley's oeuvre as possible and will be freely available online to all those who are interested. The catalogue will appear in May 2016.


Click here for the thematic catalogue.