Difference between revisions of "The music of Vic Legley"

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conser...")
 
Line 1: Line 1:
Victor Legley was tijdens zijn leven een centrale figuur in het Belgische muziekleven. Hij had contact met vele Europese componisten, was een invloedrijk leraar aan het conservatorium van Brussel en zijn muziek werd regelmatig uitgevoerd.
+
Victor Legley was a central figure in Belgian musical life during his lifetime. He had contact with many European composers, was an influential teacher at the Brussels Conservatory and his music was regularly performed.
  
Zijn composities omvatten zowel symfonische als vocale en kamermuziek en één opera “La farce des deux nues”. Zijn muziek is vrij-atonaal, houdt vast aan klassieke vormschemata en is toegankelijk voor de luisteraar, zonder simplistisch te zijn.
+
He composed symphonic music as well as vocal and instrumental chamber music as well as one opera "La farce des deux nues". His music is fairly atonal, follows classical forms and is accesible to the listener without being simplistic.
  
Toen Walter Legley in 2011 een omvangrijk deel van archief van zijn vader aan het bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel schonk, werd besloten een thematische catalogus van Legley’s oeuvre op te stellen om zo zijn werk meer onder de aandacht te brengen.
+
In order compile a new thematic catalogue, two previous catalouges have been built upon: "Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre" (1977) by Carine Tessely and "La producció de Victor Legley" (2009) by Ronald de Roeck.  These licensce and doctoral thesis are not readily available, are written in a language which is not accessible for everyone (Dutch and Catalanse respectively) and not complete.  Some sources which were until recently unavailable allow us to complete these catalogues.
  
Voor de samenstelling van deze nieuwe thematische catalogus wordt verdergebouwd op twee oudere belangrijke catalogi: “Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre” (1977) van Carine Tessely en “La producció de Victor Legley” (2009) van Ronald de Roeck. Deze licentiaatsverhandeling en respectievelijk doctoraatsverhandeling zijn echter niet vlot toegankelijk, geschreven in talen die niet iedereen machtig is (Nederlands, resp. Catalaans) en niet volledig. Enkele bronnen die tot voor kort niet beschikbaar waren, laten nu toe deze catalogi te vervolledigen.
+
This thematic catalogue will give as complete an overview of Legley's oeuvre as possible and will be freely available online to all those who are interested. The catalogue will appear in late 2015.
 
+
Deze thematische catalogus wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van Legley’s oeuvre en wil voor elke geïnteresseerde gratis ter beschikking staan via het internet. De catalogus zal verschijnen in het najaar van 2015.
+

Revision as of 13:30, 5 June 2015

Victor Legley was a central figure in Belgian musical life during his lifetime. He had contact with many European composers, was an influential teacher at the Brussels Conservatory and his music was regularly performed.

He composed symphonic music as well as vocal and instrumental chamber music as well as one opera "La farce des deux nues". His music is fairly atonal, follows classical forms and is accesible to the listener without being simplistic.

In order compile a new thematic catalogue, two previous catalouges have been built upon: "Victor Legley (°1915) - Inleiding tot zijn oeuvre" (1977) by Carine Tessely and "La producció de Victor Legley" (2009) by Ronald de Roeck. These licensce and doctoral thesis are not readily available, are written in a language which is not accessible for everyone (Dutch and Catalanse respectively) and not complete. Some sources which were until recently unavailable allow us to complete these catalogues.

This thematic catalogue will give as complete an overview of Legley's oeuvre as possible and will be freely available online to all those who are interested. The catalogue will appear in late 2015.