Ballade

From KCB Library Wiki
Revision as of 09:52, 24 July 2021 by Koenraad (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[1]

Algemeen

 • Legley koos voor dit werk het gedicht Het lied van 't Maagdelijn[2] van Karel-Lodewijk Ledeganck.[3]
 • Over het compositieproces is niets bekend, wel staat vast dat de ballade bij SABAM geregistreerd werd op 9 maart 1948.[4]
 • Tijdens de Ledeganck-herdenking in het conservatorium van Gent op 23 november 1947 werd deze compositie voor het eerst uitgevoerd door het koor van de B.N.R.O. (het huidige Vlaams Radiokoor) onder de leiding van Jan Van Bouwel.[5]

Muziek

 • bezetting: sopraan solo en gemengd koor (SATB)
 • tempo: Molto andante
 • maatsoort: 6/8
Legley Ballade.jpg

Bronnen

 • handgeschreven partijen: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer GEM 10654

Voetnoten

 1. Mogelijk draagt dit werk het opusnummer 31. Cf. opus 31.
 2. Af en toe wijzigt Legley de tekst in zijn compositie.
 3. K.L.Ledeganck & J.F.J.Heremans (Gent, 1883): Gedichten van K.L.Ledeganck met eene levensschets des dichters, pp.VIII en 223. Ledegancks gedicht is volgens deze uitgave gebaseerd op een gedicht in het Frans van de Belgische dichter André Van Hasselt (1806-1874).
 4. Stempel op de sopraanpartij (cf. bronnen).
 5. Anoniem: Ledeganckherdenking in De Gentenaar van 22 november 1947, p.7. E: Ledeganckherdenking in Het Volk van 22 november 1947, p.2. Anoniem: Ledeganckherdenking in De Nieuwe Gids van 23 november 1947, p.2. Anoniem: Ledeganck-herdenking in het N.I.R. in Het Nieuwsblad en De Standaard van 23 november 1947, telkens p.2. Anoniem: De Ledeganck-herdenking te Gent in De Gentenaar van 25 november 1947, p.5. De aankondigingen hebben het over de eerste uitvoering in België van Legleys compositie, wat suggereert dat het werk voordien al buiten België uitgevoerd was. Enig spoor van een uitvoering in het buitenland kon niet gevonden worden.