Vroege werken

From KCB Library Wiki
Revision as of 15:44, 10 June 2016 by Koenraad (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Opus 1 tot 13

De oudste oeuvrelijst van Legley treffen we aan in een krantenartikel[1] uit 1943. In deze lijst worden deze werken genoemd:

 • drie liederen voor sopraan [=opus 2]
 • Snarenkwartet [=opus 5]
 • Trio voor Hobo, Klarinet en Fagot [=opus 11]
 • Sonate voor Alto en Piano [=opus 13]
 • Appassionato voor alto
 • Elegisch lied voor Alto [=opus 7]
 • Suite voor Alto en Piano [=opus 12][2]
 • Symphonische variaties op een oud vlaamsch lied [=opus 6]
 • Symphonie [=opus 10]
 • Ulixes' Voorbijvaart
 • De Arbeid
 • Pianosuite "Kleine Pianomuziek" [werd deels opgenomen in opus 3]

Als we de werken waarvan we het opusnummer kennen, uitsluiten, houden we de composities Appassionato, Ulixes' Voorbijvaart en De Arbeid over, en tevens de opusnummers 1, 4, 8 en 9. Mogelijk is het Appassionato opus 1 daar het werk al in 1936 uitgevoerd werd. De Arbeid dateert allicht van later (Legley speelde vanaf 1936 mee in het orkest van de Belgische radio, het lijkt uitgesloten dat hij voordien al een luisterspel schreef voor de radio). Aan Ulixes' voorbijvaart kende Legley geen opusnummer toe.[3]

Eerste opusnummering

Van twee werken weten we dat ze oorspronkelijk een ander opusnummer droegen. Mogelijk heeft Legley in de jaren '40 een nieuwe nummering gemaakt en de werken waarvan hij toen niet tevreden was, weggelaten. Hieronder wat we van de vroege nummering kennen:

Voetnoten

 1. Anoniem: De Stad Ieper en hare Muziekakademie andermaal aan de eer in Het Ypersche van 26 november 1943.
 2. Wij zijn ervan overtuigd dat hiermee de sonate voor viool en piano bedoeld wordt, die heette oorspronkelijk ook suite, werd al in 1942 voltooid en wordt in het artikel vreemd genoeg niet vermeld. Wij vermoeden dat alto een zetfout is.
 3. Waar staat dat?