Vroege werken

From KCB Library Wiki
Revision as of 18:28, 26 February 2016 by Koenraad (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Opera 1 tot 13

 • De oudste oeuvrelijst van Legley treffen we aan in een krantenartikel[1] uit 1943. In deze lijst worden deze werken genoemd:
  • drie liederen voor sopraan
  • Snarenkwartet [opus 5]
  • Trio voor Hobo, Klarinet en Fagot [opus 11]
  • Sonate voor Alto en Piano [opus 13]
  • Appassionato voor alto
  • Elegisch lied voor Alto [opus 7]
  • Suite voor Alto en Piano [opus 12][2]
  • Symphonische variaties op een oud vlaamsch lied [opus 6]
  • Symphonie [opus 10]
  • <Ulixes' Voorbijvaart>
  • <De Arbeid>
  • Pianosuite : <Kleine Pianomuziek>
 • Als we de werken waarvan we het opusnummer met absolute zekerheid kennen, uitsluiten, houden we de opusnummers 1, 2, 3, 4, 8 en 9 over.
 • Aan opus 2 en 3 kunnen we, steunend op de catalogus van SABAM, de 3 liederen en de pianosuite toekennen (zie voor verdere bespreking de respectievelijke werken).
  • 1: appassionato
  • 4: ?
  • 8-9: De arbeid?
 • Ulixes' voorbijvaart kreeg geen opusnummer.<waar staat dat?>

Opus 31

 • Ballade? Aangegeven bij SABAM op dezelfde dag.

Voetnoten

 1. Anoniem: De Stad Ieper en hare Muziekakademie andermaal aan de eer in Het Ypersche van 26 november 1943.
 2. Wij zijn ervan overtuigd dat hiermee de sonate voor viool en piano bedoeld wordt, die heette oorspronkelijk ook suite, mogelijk werd ze aanvankelijk voor altviool geconcipieerd.