Oeuvre catalogue

From KCB Library Wiki
Revision as of 11:14, 7 September 2016 by Koenraad (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

to the catalogue

Preface

In 2011 schonk Walter Legley een omvangrijk deel van zijn archief aan de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Deze schenking bevatte een honderdtal manuscripten, talloze boeken, partituren en concertprogramma's die allemaal ooit aan zijn vader, Victor Legley (1915-1994) hadden toebehoord.

Deze uitzonderlijke aanwinst voor de conservatoriumbibliotheek vormde de aanzet voor een nieuwe catalogus van het œuvre van Legley, waaraan Koenraad Sterckx zich in de jaren 2013-2016 wijdde.

Voor de samenstelling van deze catalogus werd verdergebouwd op twee oudere belangrijke catalogi:

Nieuw bronnenonderzoek liet toe deze catalogi aan te vullen en een (hopelijk) volledig overzicht te krijgen van het œuvre van Legley.

Victor Legley

In afwachting van een biografie op deze website, verwijzen wij u graag door naar volgende biografieën die op het internet te vinden zijn:

Opmerkingen bij de catalogus

Enkele principes die gelden voor alle pagina's die Legley's composities beschrijven:

  • voor feiten waarvoor niet expliciet naar een bron verwezen wordt, is die bron de autograaf (of eventueel een fotokopie ervan);
  • voor de duur van de composities werd in de eerste plaats overgenomen wat Legley zelf noteerde in zijn autografen, in de tweede plaats wat de website van CeBeDeM vermeldt, in beide gevallen wordt de bron niet expliciet vermeld; in enkele gevallen moesten andere bronnen geraadpleegd worden, daarnaar wordt wel expliciet verwezen;
  • bij het verwijzen naar Tessely nemen wij de paginering over die De Roeck gebruikt wanneer hij naar Tessely verwijst;
  • tempoaanduidingen worden stilzwijgend gecorrigeerd: Legley schrijft bijvoorbeeld dikwijls gracioso, dat werd overal zonder commentaar als grazioso genoteerd.

Dank

Graag dank ik nog volgende personen die mij hielpen bij het tot stand komen van deze catalogus:

  • in de eerste plaats al mijn collega's in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, in het bijzonder Joachim, Johan, Olivia en Richard voor praktische hulp
  • Emmanuel Sproelants en Pieterjan Hermans van de muziekbibliotheek van het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic
  • Hugo Sledsens van het archief van de VRT
  • Ronald de Roeck
  • Carine Tessely


Koenraad Sterckx, 2013-2016