Difference between revisions of "Oeuvre catalogue"

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 2: Line 2:
  
 
==Preface==
 
==Preface==
In 2011 schonk Walter Legley een omvangrijk deel van zijn archief aan de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Deze schenking bevatte een honderdtal manuscripten, talloze boeken, partituren en concertprogramma's die allemaal ooit aan zijn vader, Victor Legley (1915-1994) hadden toebehoord.
+
In 2011, Walter Legley donated a large part of his archives to the library of the Royal Conservatory in Brussels (Koninklijk Conservatorium Brussel). This donation contained some 100 autographs, many books, scores and concert programmes that once all had belonged to his father, Victor Legley (1915-1994).
  
Deze uitzonderlijke aanwinst voor de conservatoriumbibliotheek vormde de aanzet voor een nieuwe catalogus van het œuvre van Legley, waaraan Koenraad Sterckx zich in de jaren 2013-2016 wijdde.
+
This exceptional acquisition gave the impulse for the compilation of a new catalogue of Legley's works, on which Koenraad Sterckx worked in the years 2013-2016.
  
Voor de samenstelling van deze catalogus werd verdergebouwd op twee oudere belangrijke catalogi:
+
In order compile a new thematic catalogue, two previous important catalogues have been built upon:
*Carine Tessely: [[Tessely|Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre]], licentiaatsverhandeling uit 1977, en
+
*Carine Tessely: [[Tessely/en|Victor Legley (°1915) – Inleiding tot zijn oeuvre]] [Introduction to his works], a licence thesis from 1977, and
*Ronald de Roeck: [[De Roeck|La producció de Victor Legley]], een doctoraatsverhandeling uit 2009.
+
*Ronald de Roeck: [[De Roeck/en|La producció de Victor Legley]] [The works of Victor Legley], a doctoral thesis from 2009.
  
Nieuw bronnenonderzoek liet toe deze catalogi aan te vullen en een (hopelijk) volledig overzicht te krijgen van het œuvre van Legley.
+
Newly discovered sources allowed us to complete these catalogues and to gain a (hopefully) complete overview of Legley's works.
  
 
==Victor Legley==
 
==Victor Legley==
In afwachting van een biografie op deze website, verwijzen wij u graag door naar volgende biografieën die op het internet te vinden zijn:
+
For the composer's biography, we refer to the following websites:
*Matrix - Centrum voor nieuwe muziek: [http://www.matrix-new-music.be/componist/legley-victor-1915-1994 Legley Victor (1915-1994)]
+
*Matrix - Centre for new music: [http://www.matrix-new-music.be/en/composer/legley-victor-1915-1994 Legley Victor (1915-1994)]
*Muziekcentrum Vlaanderen: [http://www.muziekcentrum.be/identity.php?ID=134641 Victor Legley]
+
*Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/Vic_Legley Victor Legley]
*Oostende - Stadsarchief: [http://www.oostende.be/product.aspx?id=6288 Legley Victor (1915-1994)]
+
*Muziekcentrum Vlaanderen: [http://www.muziekcentrum.be/identity.php?ID=134641 Victor Legley] (dutch)
*Wikipedia: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Legley Victor Legley]
+
*Oostende - City Archives: [http://www.oostende.be/product.aspx?id=6288 Legley Victor (1915-1994)] (dutch)
  
==Opmerkingen bij de catalogus==
+
==Remarks on the catalogue==
Enkele principes die gelden voor alle pagina's die Legley's composities beschrijven:
+
Some principles that apply to all pages describing Legley's compositions:
*voor feiten waarvoor niet expliciet naar een bron verwezen wordt, is die bron de autograaf (of eventueel een fotokopie ervan);
+
*when no explicit reference is made to a source, the source is the autograph score (sometimes a photocopy of it);
*voor de duur van de composities werd in de eerste plaats overgenomen wat Legley zelf noteerde in zijn autografen, in de tweede plaats wat de website van [http://www.cebedem.be/nl/componisten/l/94-legley-vic CeBeDeM] vermeldt, in beide gevallen wordt de bron niet expliciet vermeld; in enkele gevallen moesten andere bronnen geraadpleegd worden, daarnaar wordt wel expliciet verwezen;
+
*when Legley didn't specify the duration of a composition in his autograph, we copy the duration given by [http://www.cebedem.be/en/composers/l/94-legley-vic CeBeDeM], without explicitly referring to it; in some cases other sources had to be consulted, to which we do refer explicitly;
*bij het verwijzen naar [[Tessely]] nemen wij de paginering over die [[De Roeck]] gebruikt wanneer hij naar [[Tessely]] verwijst;
+
*when referring to [[Tessely/en|Tessely]], we use the pagination proposed by [[De Roeck/en|De Roeck]] when he refers to [[Tessely/en|Tessely]];
*tempoaanduidingen worden stilzwijgend gecorrigeerd: Legley schrijft bijvoorbeeld dikwijls ''gracioso'', dat werd overal zonder commentaar als ''grazioso'' genoteerd.
+
*tempo indications are corrected without comment: e.g. ''grazioso'' instead of Legley's usual ''gracioso''.
  
==Dank==
+
==Thanks==
Graag dank ik nog volgende personen die mij hielpen bij het tot stand komen van deze catalogus:
+
I'd like to thank all persons who have helped me compile this catalogue:
*in de eerste plaats al mijn collega's in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel, in het bijzonder Joachim, Johan, Olivia en Richard voor praktische hulp
+
*first of all, all my colleagues in the library of the Royal Conservatory in Brussels, especially Joachim, Johan, Olivia and Richard for their assistance
*Emmanuel Sproelants en Pieterjan Hermans van de muziekbibliotheek van het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic
+
*Emmanuel Sproelants and Pieterjan Hermans from the music library of the Vlaams Radiokoor and Brussels Philharmonic
*Hugo Sledsens van het archief van de VRT
+
*Hugo Sledsens from the VRT archives
*[[De Roeck|Ronald de Roeck]]
+
*[[De Roeck/en|Ronald de Roeck]]
*[[Tessely|Carine Tessely]]
+
*[[Tessely/en|Carine Tessely]]
  
  

Revision as of 10:43, 23 September 2016

to the catalogue

Preface

In 2011, Walter Legley donated a large part of his archives to the library of the Royal Conservatory in Brussels (Koninklijk Conservatorium Brussel). This donation contained some 100 autographs, many books, scores and concert programmes that once all had belonged to his father, Victor Legley (1915-1994).

This exceptional acquisition gave the impulse for the compilation of a new catalogue of Legley's works, on which Koenraad Sterckx worked in the years 2013-2016.

In order compile a new thematic catalogue, two previous important catalogues have been built upon:

Newly discovered sources allowed us to complete these catalogues and to gain a (hopefully) complete overview of Legley's works.

Victor Legley

For the composer's biography, we refer to the following websites:

Remarks on the catalogue

Some principles that apply to all pages describing Legley's compositions:

  • when no explicit reference is made to a source, the source is the autograph score (sometimes a photocopy of it);
  • when Legley didn't specify the duration of a composition in his autograph, we copy the duration given by CeBeDeM, without explicitly referring to it; in some cases other sources had to be consulted, to which we do refer explicitly;
  • when referring to Tessely, we use the pagination proposed by De Roeck when he refers to Tessely;
  • tempo indications are corrected without comment: e.g. grazioso instead of Legley's usual gracioso.

Thanks

I'd like to thank all persons who have helped me compile this catalogue:

  • first of all, all my colleagues in the library of the Royal Conservatory in Brussels, especially Joachim, Johan, Olivia and Richard for their assistance
  • Emmanuel Sproelants and Pieterjan Hermans from the music library of the Vlaams Radiokoor and Brussels Philharmonic
  • Hugo Sledsens from the VRT archives
  • Ronald de Roeck
  • Carine Tessely


Koenraad Sterckx, 2013-2016