Höflich 2547

From KCB Library Wiki
Revision as of 16:40, 12 December 2017 by Koenraad (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Specific comments

I. Andante e senza rigore nel tempo – Allegro

Bar Comment
1 timpani: A gives their tuning in this bar, in our edition moved to bar 29
3-8 harp: in A without # before a and g, added
4, 8 harp: in A without gliss., added
8 strings: in A again explicitly "sempre div. a 2", omitted
26 horns: in A, dim. starts in bar 27, adjusted according to oboe and clarinet parts
32- flute: accents on the first semiquavers only for flute in A; in analogue passages without these accents
34 violin solo: in B without accent on e flat
38 violin solo: bowing in B: (a g) (f# g#) (b a#), not thus in bar 46
38 viola and cello: in B all notes in one single bow
43-45 viola: in A b flat, in B b natural; the latter option seems more logical, bassoon and horn playing a (sounding) b natural on the first beat of bar 43 as well; in D and E the violas play b flat though, therefore we have chosen b flat
48 clarinet 1: in A f natural, in B f sharp, which seems a logical imitation of the violin solo in the preceding bar; in D and E fa natural, therefore we have chosen fa natural
56-61 orchestra: in B all notes staccato, in A staccato only on first beat of bar 56 in violin 1, therefore in our edition without staccato
59 violin solo: in A without trill, most likely a slip of the pen, in B with trill
62 harp: in A written an octave below with addition 8va bassa
62 cello: in A without sempre marcato
63 harp: sim. added (compare to bassoon and double bass), not in A or B
69 trombones, cello: in B without accents
70 cello: sim. added (compare to trombones)
71-72 bongos: dynamics added, analogous to other instruments
76 trombones: in A without accent on last note, added; in B no accents at all
80-81 bongos: dynamics added
83-85 violin solo: in A an octave above, without 8va alta
90 violin solo: in B without dim.
93 bassoons: pp added (compare to double bass)
98-100 trombones: in A d natural, in B d sharp, in D and E d natural as well
105 cello: in A, bowing different, probably a slip of the pen
111 bassoon 2: in A e sharp, in B, D and E d sharp, which seems more logical: in bars 111-113, the bassoons evolve in octaves
123 violin solo: in B two last quavers staccato
124 violin solo: in B first 5 quavers staccato
141 flutes: a 2 added
141-142 orchestra: staccato added, in analogy to bars 121-123
148-first half of 149 in A without staccato dots, with dots in B
153 cymbal: in A à l'ord.
155-156 violin solo: many notes with staccato dots, probably erroneous (compare to bars 34-35)

II. Quasi adagio

1 metronoomcijfer niet in B 6 dynamiek verschillend, zoals in A 11 cello: in A zonder aanduiding "div." of "non div." 16-17 contrabas: geen dynamiek, cf. 72-73 20 viool solo: bogen niet in A of B, maar cf. m.76 34 klarinet 1: eerste noot zoals in A, D en E; in B een do overgebonden aan voorgaande, wat voor kl. In si b dus een re zou zijnl do (klinkend si b) is logischer vanwege de imitaties (fluit – klarinet – harp) 46 trompet: boog niet in A, wel in B 54 harp: sic (p, strijkers: pp) 65 cello en contrabas: in A la hersteld, in B la b, D en E lijken ook la b te spelen, vandaar la b overgenomen 68 viool solo: 2de boog in B voor 3 noten 72-73 contrabas: geen dynamiek, cf. 16-17 76 viool solo: in A geen bogen, hier zoals in B 90-91 viool solo: boogvoering in B anders, maar allicht foutief 91-93 harp: in A zonder "8va alta" en oktaaf hoger genoteerd 97 Klarinet 2: noot op 3: in A, D en E (klinkend) la, in B si

III. Allegro risoluto ma non troppo vivace

overal articulatie van rondothema is in A inconsequent, zo gelaten 4 viool solo: 4de tel in A moeilijk leesbaar, in B wel, cf. Ook analoge passages 26 in B tr met golflijn 33 Fagot 1 en cello: in A zonder la, in D en E met la, in B met la, maar aangezien dat een reductie is, kan die la theoretisch gezien enkel van de harp komen; la toegevoegd 33, 36, 38, 50, 53, 55 Fagotten: in A slechts gebonden in m.50; in B overal gebonden behalve in m.53; in onze partituur overal gebonden genoteerd 50 hoorns: in A 4de gepunt, uiteraard schrijffout 55 harp: eerste 8ste alleen een fa, allicht om het de harpist niet te lastig te maken 58 Klarinet 2: noot op 2 in A fa (klinkend mi b), in B, D en E (klinkend) re, cf. Analoge maat 56; veranderd naar mi (klinkend re) 58 harp: eerste akkoord in A zonder sol, cf. Echter m.56; toegevoegd 60 viool solo: in B begint laatste boog al op eerste noot van 3de tel, slordigheid 70 tutti, behalve fluiten, violen en altviool: in A en B geen articulatie, zo gelaten 72 fluiten: in A geen accent op 3de tel, wel bij strijkers; in B in de hele passage (m.71-72) geen enkel accent 76 fagotten, cello en contrabas: in B zonder mf en zonder accent 76 viool solo: in A geen accent op 1ste tel, cf. Echter m.3 en analoge passages. In B geen enkel accent in m.76-77, wel bij analoge passages. 90 strijkers: gliss.? Niet in A; B: voor m.87 staat er genoteerd "cordes gliss."; in m.93 e.v. Ook slechts 2x gliss.; opnames lijken niet te glijden 111-114 hobo's: onduidelijk of enkel hobo 1 moet meespelen, 1 hobo lijkt voldoende, I toegevoegd; in E lijkt merkwaardig genoeg de hobopartij weggelaten... 132 &134 viool solo: tweede noot in 132 is sol #, in 134 sol hersteld, in A, B, D en E 137 viool solo: poco a poco crescendo in B al een maat vroeger 146-149 tutti, behalve fluiten, violen en altviool: in B enkel accent, niet staccato 147 fluiten: in A geen accent op 3de tel, wel bij strijkers 147 violen, altviool: si b en fa niet gebonden, voorgaande analoge passages wel, hier toegevoegd 150 pauk en kleine trom: enkel hier staccato in A, zo gelaten 151-158 tutti, behalve fluiten, violen en altviool: in A geen articulatie, in B accenten, zo gelaten 155 Fagot 1 en trombone 1: notenhalzen niet verbonden in A, bij de andere instrumenten wel 155 laatste 3 8sten-156 eerste 3 achtsten violen en altviool: accenten enkel in B, cf. Echter m.148-149 156 hobo's, klarinetten, hoorns, trompetten, pauken en kleine trom: notenhalzen niet gebonden in B; bij fagotten, trombones, celli en contrabassen ook niet gebonden in A 158 altviool, cello en contrabas: in B cresc. Op de laatste 6 zestienden, echter niet in A, D en E 165 fagotten: f in A niet herhaald (cf. m.159), wel bij trombones en lage strijkers 166 viool solo: boog enkel in B, maar in A wel in m.2, toegevoegd, in D en E schnijnbaar zonder boog 168 viool solo: in A en B geen accent op 3de tel, cf. Echter... accent toegevoegd 175 tutti: sempre molto marcato niet consequent bij alle instrumenten aangeduid in A, hier aangevuld 175-176, 179-181 tutti, behalve fluiten, violen en altviool: in A geen articulatie, in B accenten+staccato, zo gelaten 177 & 180 fluiten: volledige maat rust 194 laatste 8ste-195 fagotten, trombones, kleine trom en strijkers: in B is nog eens accent en staccato herhaald, niet overgenomen -->