Ulixes' voorbijvaart

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

Franse titel: La navigation d'Ulysse

Algemeen

 • Cantate op een libretto van de hand van F. Mielandts, gebaseerd op de Odyssea van Homeros.
 • Legley begon dit werk allicht te componeren op 30 juli 1943, de dag waarop dat jaar de eindproef van de Prijs van Rome aanving. Vervolgens had hij 30 dagen om zijn cantate af te werken.[1] Hij behaalde er de tweede prijs mee.

Muziek

 • bezetting:
  • Ulixes (tenor)
  • Kirké (alt)
  • Sirene (sopraan)
  • Roeier (bas)
  • koor der Sirenen (vrouwenkoor)
  • koor der manschappen (mannenkoor)
  • symfonisch orkest[2]

Onderdelen

 • I. Morgenstemming, kalme zee
  • tempo: Andante
  • maatsoort: 4/4
  • toonaard: fa groot
   Legley Ulixes-1.jpg
 • II. Ulixes en zijn mannen nemen afscheid van het eiland van Kirké waar ze pas een makker begroeven
  • tekstincipit: Zoo breekt het leven met den dood
  • tempo: Andante
  • maatsoort: 4/4
  • toonaard: fa groot
 • III. Kirké treurt om het vertrek van Ulixes
  • tekstincipit: Helaas, ter hoogste rots gezeten
  • tempo: Andante moderato
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: re klein
 • IV. De mannen zijn verheugd terug naar huis te varen
  • tekstincipit: Alom is nu de zee, de zon, de wind, het water[3]
  • tempo: Allegro giocoso (ma non troppo vivace)
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: re ♭ groot
 • V. Vreugdekoor der mannen
  • tekstincipit: Varen, varen, altijd maar varen[4]
  • tempo: Allegro giocoso (ma non troppo vivace)
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: mi groot
 • VI. Gezang der Sirenen
  • tekstincipit: Kom hier, kom hier, met zang en zwier zullen wij u verbeiden
  • tempo: Andantino grazioso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la b groot
 • VII. De mannen luisteren, verwonderd
  • tekstincipit: Een lied? Vanwaar ineens die stemmen voorzichtig ruischend om ons hoofd?
  • tempo: Un poco più mosso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la b groot
 • VIII. De sirenenzang zwelt aan, en nadert
  • tekstincipit: Kom hier, kom hier, van schelp en wier zullen wij u bekransen[5]
  • tempo: Andantino grazioso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la b groot
 • IX. De zee wordt woeliger! De mannen willen de stemmen volgen
  • tekstincipit: Welaan, laat ons de kust ontdekken
  • tempo: Poco più mosso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • X. Ulixes herinnert zich de raadgeving van Kirké en verzet zich
  • tekstincipit: Maar neen, zoo zingen de Sirenen
  • tempo: Meno mosso
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • XI. Sololied van één Sirene
  • tekstincipit: Wie eens mij mocht ontwaren
  • tempo: Moderato
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: si ♭ groot
 • XII. De storm wordt steeds dreigender
  • tekstincipit: Zie toe!
  • tempo: Più vivo (allegro)
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • XIII. De rotsen komen in het zicht; de storm stijgt!
  • tekstincipit: ...daar rijzen in de wijdte de grijze rotsen boven zee[6]
  • tempo: Allegro
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: do groot
 • XIV. Ulixes vreest het ergste, en geeft vlug zijn bevelen
  • tekstincipit: Maar neen, wij zijn nog niet verloren[7]
  • tempo: Poco meno vivo
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: la klein
 • XV. Het lied der Sirene bedwelmt Ulixes meer en meer
  • tekstincipit: Hoe dit mijn ziel nochtans doorschokt
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: fa ♯ groot
 • XVI. Ulixes, gansch onder den toover, wil terug op de rotsen toevaren
  • tekstincipit: Wij buigen naar uw luimen
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: sol groot
 • XVII. De Sirenenzang sterft weg, de rotsen verdwijnen uit het zicht, de zee is terug kalm
  • tekstincipit: Maar ach, zoo rap roeit gij vandaan
  • maatsoort: 6/8
  • toonaard: sol groot
 • XVIII. Ulixes echter is bedroefd
  • tekstincipit: Het liefste lied moet nu vergaan
  • tempo: Andante moderato
  • maatsoort: 3/4
  • toonaard: mi ♭ groot
 • XIX. De zee is terug gansch kalm
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: mi ♭ groot
 • XX. De manschappen roeien gezwind vandaan, blij aan het gevaar ontsnapt te zijn
  • tekstincipit: Voorbij, en van den dood gespaard
  • maatsoort: 2/4
  • toonaard: mi ♭ groot
 • XXI. De zon kaatst over het water, Ulixes staat los tegen de mast, en tuurt naar de verten. Wat beloofden de Sirenen? Het gevaar is voorbij. Doch weemoed hapert thans aan zijn hart: voorbij, voorbij, en wat heb ik verloren?
  • tekstincipit: En weer beweeg ik los en vrij
  • tempo: Andante
  • maatsoort: C
  • toonaard: mi ♭ groot

Bronnen

 • autograaf: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc) (Prijs van Rome)
 • autografe reductie: Koninklijk Conservatorium Brussel (B-Bc), plaatsnummer BV-3-3997. Reductie voor twee piano's. Deze partituur (piano I) lijkt gebruikt te zijn voor een uitvoering.

Voetnoten

 1. Anoniem: Uitslag van den schiftingswedstrijd van den «Prijs van Rome» voor muziek in Het Vlaamsche Land en Gazet van Mechelen van 29 juli 1943, telkens p.2.
 2. Piccolo, 2 fluiten, 2 hobo's, Engelse hoorn, 2 klarinetten, basklarinet, 2 fagotten, contrafagot, 4 hoorns, 3 trompetten, 3 trombones, tuba, slagwerk, celesta, harp en strijkers.
 3. De oorspronkelijke tekst van Mielandts luidt: Alom is nu de zee, de wind, de zon, het water.
 4. Oorspronkelijke tekst: Varen, varen, almaar varen.
 5. Oorspronkelijke tekst: ... wier willen wij....
 6. In de autografe partituur: ruwe rotsen, in de oorspronkelijke tekst en in de klavierreductie grijze rotsen.
 7. Oorspronkelijke tekst: ...nog zijn wij niet verloren.