Hoorspel ''De arbeid''

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

Luisterspel

Algemeen

 • Van dit luisterspel[1] op tekst van Richard De Cneudt is de muziek niet bewaard gebleven. Het werd gecomponeerd vóór 26 november 1943, vermits het op die dag in een krantenartikel vermeld werd.[2]

Muziek

 • bezetting: koor en orkest[2]

Onderdelen

 • Arbeid[3]
 • Fanfare
 • Impressie
 • Lied der hand- en geestesarbeiders
 • Lied der Vlaamsche fabriekwerkers
 • Lied der Vlaamsche intellectuelen
 • Lied der Vlaamsche landarbeiders
 • Lied der Vlaamsche mijnwerkers
 • Lied der Vlaamsche vissers
 • Lied der Vlaamsche vrouwen
 • Solo voor klarinet

Bronnen

 • onvindbare autograaf/manuscript: Muziekbibliotheek van het voormalige NIR, plaatsnummer EENSTEMMIG 3348. Deze partituur (vermoedelijk een klavierreductie) bevindt zich momenteel niet meer in de bibliotheek, mogelijk heeft Legley haar doen verdwijnen. In de catalogus van de bibliotheek wordt het werk De arbeid, hoorspel door Richard De Cneudt genoemd, het werd erin opgenomen op 27 september 1971.

Voetnoten

 1. CeBeDeM - lijst werken: WERKENLIJST VAN VICTOR LEGLEY opgemaakt de 20/10/64., p.1: cantate (potloodnotitie van Legley).
 2. 2.0 2.1 Anoniem: De Stad Ieper en hare Muziekakademie andermaal aan de eer in Het Ypersche van 26 november 1943.
 3. In de oeuvrelijst van SABAM kan men verschillende werken van Legley op teksten van De Cneudt vinden, allicht zijn dit de onderdelen van het hoorspel. Wij citeren hier de titels in alfabetische volgorde.