De kruisweg

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

Algemeen

  • In de jaren 1948 en 1949 vinden we dit werk aangekondigd voor uitzendingen op Goede Vrijdag (26 maart, resp. 15 april). In 1948 was de declamator Herman Niels. De tekst was gebaseerd op Paul Claudels Chemin de la Croix, in een vertaling van Anton Van de Velde.[1]
  • Waarschijnlijk schreef Legley een soort begeleidingsmuziek waarbij de tekst dan gedeclameerd werd. Dat Legley, een vrijmetselaar, religieuze muziek geschreven zou hebben is enigszins merkwaardig. Men is geneigd te denken dat er een vergissing in het spel is en dat het bijvoorbeeld Joseph Ryelandts zetting (opus 110 uit 1934) van Claudels tekst uitgevoerd werd. De woorden waarmee Legley in de persartikels, die allicht van het N.I.R. afkomstig zijn, gekarakteriseerd wordt, lijken echter een andere componist uit te sluiten.
  • Van de muziek zelf is geen spoor, mogelijk vernietigde Legley de partituren.

Voetnoten

  1. Anoniem: Paul Claudel's Kruisweg voor de micro van het N.I.R. in De Standaard (25 maart 1948, p.2), Gazet van Antwerpen (26 maart 1948, p.2), Het Handelsblad (26 maart 1948, p.6) en De Gentenaar (26 maart 1948, p.5). Anoniem: Radio-programma's in Gazet van Antwerpen van 26 maart 1948, p.5. Anoniem: Uitzending van Paul Claudels «Kruisweg» en Radiorubriek in De Nieuwe Gids van 26 maart 1948, p.2 en 6. Anoniem: La Radio in La Libre Belgique van 26 maart 1948, p.7. Anoniem: Radiorubriek in Het Nieuwsblad (p.2), De Nieuwe Gids (p.4), Het Volk (p.12) en Het Nieuws van den Dag (p.2) van 15 april 1949.