Compositie voor de 25ste verjaardag van de loge Balder

From KCB Library Wiki
Jump to: navigation, search

Algemeen

  • Legley zou voor de 25ste verjaardag van de loge waarvan hij deel uitmaakte een compositie geschreven hebben.[1] Aangezien die loge in 1931 gesticht werd,[2] moet Legley deze compositie dus geschreven hebben in 1956 of iets vroeger.
  • Er is verder niets geweten over dit werk, er kon geen partituur gevonden worden en van uitvoeringen van het werk zijn er ook geen aanwijzingen te vinden.

Voetnoten

  1. Jean-Pierre Bouyer: Victor Legley.
  2. Wikipedia: Balder (loge).